La Junta

Càrrecs Junta:

President — Josep Mª Fradera

Sot president — Jaume Girbau

Secretaria — Yolanda Llanes

Economia — Mireia Cortes, Oriol Giménez

Administració/Comptabilitat — Silvia Castellón

Vocals: Eva Alonso, Juani Soto, Màx Fernández, Joan Clascà, José Dover