POLITICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposa el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, Associació de comerciants de La Roca del Vallès, com a responsable del lloc web: www.corlaroca.cat, informa a tots els usuaris que facilitin o tinguin intenció de facilitar les seves dades personals, que seran objectes de tractament que s’hagi registrat entre les activitats de tractament de Associació de comerciants de La Roca del Vallès, conforme al que està previst en l’article 30 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

El titular és Associació de comerciants de La Roca del Vallès les dades identificatives i registrals encapçalen aquest avís legal. Associació de comerciants de La Roca del Vallès, mitjançant els formularis que posa a la disposició de l’usuari, pot recopilar la informació personal que es detallarà a continuació amb la finalitat d’adequar les nostres ofertes comercials a les seves peticions per a poder-li oferir un servei més personalitzat i eficaç: nom i cognoms, empresa, persona de contacte dins de l’empresa, correu electrònic i número de telèfon.

L’usuari proporciona la informació sol·licitada voluntàriament. La negativa a subministrar-la, té com a única conseqüència per a l’usuari, no rebre informació ajustada a les seves preferències ni tampoc als serveis que ofereix el lloc web.

En marcar la casella corresponent, l’usuari accepta expressament i de manera lliure, que les seves dades personals siguin tractades per Associació de comerciants de La Roca del Vallès amb les següents finalitats:

  • Informació: dels productes i serveis de l’Associació i dels comerços associats
  • Informar sobre les activitats , promocions i sortejos dels comerços de l’ Associació de comerciants de La Roca del Vallès

Associació de comerciants de La Roca del Vallès podrà conservar les seves dades una vegada finalitzada tota relació amb l’usuari per al compliment d’obligacions legals.

Associació de comerciants de La Roca del Vallès queda autoritzat per l’usuari a fer ús de les dades personals que del mateix disposa i a efectuar amb ells el tractament informàtic necessari per a la presentació del servei sol·licitat.

Associació de comerciants de La Roca del Vallès quant a responsable del tractament de les dades de caràcter personal, està obligat al deure de secret professional respecte a totes les dades, així com a custodiar-les. Aquestes obligacions subsistiran després de finalitzar les relacions de l’usuari amb Associació de comerciants de La Roca del Vallès.

L’usuari té la facultat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord amb allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, s’haurà de dirigir per escrit al Delegat de Protecció de Dades a Associació de comerciants de La Roca del Vallès | per correu electrònic a: secretaria@corlaroca.cat, en qualsevol cas, s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o bé l’equivalent.