Normativa de privacitat

El fet d'inscriure's suposa que les seves dades seran incloses en un fitxer controlat per La Associació de Comerciants de La Roca (COR).

Les seves dades només seran utilitzades per enviar puntualment, informació relacionada amb el COR així com les activitats realitzades, promocions, serveis i ofertes dels nostres comerços associats.

COR no facilitarà en cap moment les dades a tercers, ni als seus associats a no ser que sigui per qüestions legals.

Pot exercir el seu dret d'accés, rectificació o baixa de dades enviant un correu amb les seves dades a l'adreça info@corlaroca.cat o clicant sobre l'enllaç adjunt als correus.