Restaurant La República de Santa Agnès

Gaudí, 83 / Santa Agnès de Malanyanes - La Roca del Vallès / 08430 BCN