El Xamfrà de la Roca

la placeta, 14 / Roca Centre - La Roca del Vallès / 08430 BCN