Torrents Electrodomèstics

Catalunya, 81 / Roca Centre - La Roca del Vallès / 08430 BCN