Restaurant El Parque

Gaudí, 75 / Santa Agnès de Malanyanes - La Roca del Vallès / 08430 BCN